- Thời khóa biểu lớp liên thông  (27/10/2018 - 28/10/2018) xem lịch    

 + DanhSachThi - Ngoại ngữ

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (20/10/2018 - 21/10/2018) xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (20/10/2018 - 21/10/2018) xem lịch    

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn